چارت فروش /معرفي واحدهاي فروش
لیست مشتریان داخلی و خارجی
مزاياي انتخاب محصولات ما
پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان
کاتالوگ ها
اطلاعات تماس
 
 
 
Email:
Fax: (+98 24)
mobile(+98)
Tell: (+98 24)
 
معاون فروش: رضا جمشيدي
jamshidi@iran-transfo.com
33790773&33790578
9124415575
33790579
معاونت فروش و توسعه صادرات
مدير فروش: افشين آرتلي
a.arteli@iran-transfo.com
33790773&33790578
9125414071
33790527
مديريت فروش داخلي
رييس بازاريابي داخلي: محمد رحماني
m.rahmani@iran-transfo.com
33790773&33790578
9123829255
33790532
بازاريابي و مناقصات داخلي
رييس فروش برق‌هاي منطقه‌اي: روح اله لطفی
r.lotfi@iran-transfo.com
33790773&33790578
9396016610
33790607&33790652
فروش برق‌هاي منطقه‌اي
رييس فروش صنايع: علي حداديان
a.haddadian@iran-transfo.com
33790773&33790578
9127722359
33790533&33790605
فروش به صنايع
 مدير صادرات: مجید ادیبان
m.adiban@iran-transfo.com 
33790773&33790578
9125420426
33790780
مديريت صادرات
رييس فروش صادرات: محمدرضا روحاني mr.roohani@iran-transfo.com
33790773&33790578
9127402594
33790606
بازاريابي و مناقصات صادراتي
رييس فروش صادرات: محمدرضا روحاني
mr.roohani@iran-transfo.com
33790773&33790578
9127402594
33790577
فروش صادراتي
رييس خدمات مشتريان: بنفشه شوقي
b.shoghi@iran-transfo.com
33790773&33790578
9125421594
337291314
خدمات مشتريان