انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ایران ترانسفو

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ایران ترانسفو
1395/09/24

 

انتصاب جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ایران ترانسفو

 

طی حکمی از سوی رئیس محترم هیأت مدیره شرکت ایران ترانسفو، جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ایران ترانسفو منصوب گردیدند.

حکم انتصاب