- تازه های صنعت ترانسفورماتور - شماره 24

- تازه های صنعت ترانسفورماتور - شماره 24
1394/05/18

رشد جهانی بازار مانیتورینگ آنلاین ترانسفو ماتور موسسه تحقیقاتی GTM پیش بینی می کند که بازار سالیانه سخت افزار مانیتورینگ انلاین تراسفورمریکا در بازده در امریکا به طور ناگهانی از 113 میلیون دلار در سال 2012 به بیش از 755 میلیون دلار در سال 2020 افزایش خواهد یافتت . همچنین در گزارش دیگر پیش بینی شده است که بازار مانیتورینگ ترانسفورماتور در امریکاا در بازه 2016 تا 2020 یک رشد 23 درصدی خواهد داشت.

بیشتر

- تازه های صنعت ترانسفورماتور - شماره 22

 - تازه های صنعت ترانسفورماتور - شماره 22
1394/04/31

آغاز مذاکرات برقی ایران و اعراب معاون وزیر نیرو با اشاره به آغاز مذاکرات با کشور های حاشیه جنوبی خلیج فارس از احتمال آغاز صادرات برق ایران به ابوظبی امارات خبر داد و گفت: احداث دو مسیر جدید انتقال برق بین ایران و جمهوری آذربایجان و ارمنستان در دستور کار قرار داد.

بیشتر

- تازه های صنعت ترانسفورماتور - شماره 23

- تازه های صنعت ترانسفورماتور - شماره 23
1394/05/18

فرصت بازار 50 میلیار دلاری عراق برای صنعت برق کشور عراق با توجه به ویرانی ایجاد شده ناشی از 4 دهه جنگ خارجی و داخلی از یک سو و برخورداری از منابع مالی ناشی از صادرات نفت از سوی دیگر،می تواند بازار بسیار مناسبیبرای صنعت برق ایران باشد.

بیشتر