آگهی مناقصه شماره 1-96/20 مربوط به خرید چیلر 100 تن

آگهی مناقصه شماره 1-96/20 مربوط به خرید چیلر 100  تن
1396/03/22

جهت دانلود مدارک بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

مدارک