آگهی مناقصه 1-95/25 مربوط به سه دستگاه ترانسفورماتور 200MVA به مقصد خراسان

آگهی مناقصه 1-95/25 مربوط به سه دستگاه ترانسفورماتور 200MVA به مقصد خراسان
1395/12/26

جهت دانلود مدارک بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

مدارک