آگهی مناقصه شماره 01-96/09 در خصوص چرخ گوشت صنعتی

آگهی مناقصه شماره 01-96/09 در خصوص چرخ گوشت صنعتی
1396/02/17

 

جهت دانلود مدارک بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

مدارک