آگهی مزایده فروش خودرو

آگهی مزایده فروش خودرو
1396/02/22

آگهی مزایده                        

شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد تعدادی از خودروهای خود را به شرح ذیل با شرایطی که در اسناد مزایده ذکر شده است بفروش برساند. علاقمندان می توانند از روز یک شنبه مورخ 96/02/24 تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ96/02/27 به روابط عمومی شرکت ایران ترانسفو به آدرس : تهران  -ملاصدرا – شیراز شمالی خیابان حکیم اعظم پلاک 15 یا سایت شرکت به آدرس  www.iran-transfo.com مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و نسبت به بازدید خودروها اقدام نمایند.

 

ردیف

نام خودرو

مدل خودرو

1

زانتیا

1383

2

مزدا323

1380

3

مزدا 323

1380

                                                                                                 

روابط عمومی شرکت ایران ترانسفو

 

جهت دانلود مدارک بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید.

**(شرایط مزایده خودرو)**

**لیست خودروهای مزایده شرکت ایران ترانسفو **

**فرم پیشنهاد قیمت**