اطلاعات تماس.

  • دفتر مرکزی: تهران- خیابان شيرازی شمالی- خيابان حکيم اعظم – شماره 15
  • کد پستی 159-13145
  • شماره تماس دفتر مرکزی: 12-02188210910 فکس: 02188210915
  • کارخانه زنجان: کيلومتر 4 جاده قديم زنجان تهران – کدپستی 18-11-45135
  • شماره تماس کارخانه زنجان: 5-02433790760 فکس: 02433790780

فرستادن پیام