Iran Transfo
افتتاح اولین خط تولید محصول دانش بنیان ، روغن موتور روانکار صنعتی کشور در شرکت پالایش روغن

صبح  روز 17 بهمن ماه  اولین  خط تولید  محصول دانش بنیان ،  روغن  موتور روانکار صنعتی کشور در شرکت پالایش روغنهای صنعتی ایران ترانسفو با حضور مدیر عامل محترم دکتر ارسلان فتحی پور و هیئت همراه افتتاح گردید .

مدیر عامل محترم در بازدید از این شرکت ، از مدیر عامل شرکت  پالایش روغنهای صنعتی زنگان جناب آقای مهندس میرمصطفی و مجموعه زحمت کش و پرتوان این شرکت  که با تلاش شبانه روزی در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال عمل  نموده اند تقدیر و تشکر نمودند. 

گفتنی است : این محصول  در حال حاضر یک تن در شیفت تولید می گردد که با توسعه آن می توان آن را به 5 تن در شیفت رساند.