Iran Transfo
گزارش برگزاری مجمع عمومی سالیانه کارکنان گروه صنعتی ایران ترانسفو


مجمع عمومی سالیانه کارکنان گروه صنعتی ایران ترانسفو در تاریخ 15 اسفند ماه سال 97  با حضور مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایران ترانسفو جناب اقای دکتر ظهیری، مدیران عامل شرکتهای تابعه ، معاونین ، مدیران ، روسا، اعضای محترم شورای اسلامی و جمع پرشور و کثیری از کارکنان در محل مصلی بزرگ ایران ترانسفو برگزار گردید. 
در این مراسم پس از تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم و پخش نماهنگ مرتبط با فعالیتها و موفقیت های شرکت ، ریاست محترم شورای اسلامی کار به ارائه گزارشی از عملکرد شورا  در سال اخیر پرداخته و موارد درخواستی کارکنان را که به شورا ارجاع گردیده بود، مطرح نمودند. 
در ادامه مجمع،  جناب آقای دکتر ظهیری مدیر عامل محترم شرکت به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان سخنان خود را با تقدیر و تشکر از حمایت های همه جانبه اعضای محترم هئیت مدیره در پیشبرد اهداف شرکت و همچنین تلاش های ارزشمند و کم نظیر کارکنان، معاونین، مدیران، اعضای محترم شورای اسلانی کار و مدیران عامل شرکت های تابعه آغاز نمودند و با اشاره به موفقیتهای بدست آمده  در رکورد تولید و فروش، تعهد و تلاش کلیه ارکان مجموعه را ستودند. سپس مدیر عامل محترم به تشریح وضعیت حاضر شرکت پرداخته و در ادامه موارد  مطرح شده توسط  شورای اسلامی را پاسخ گفتند. گفتنی است پاسخهای مدیر عامل محترم به درخواستهای منطقی مطرح شده در بیشتر موارد مثبت بود و بارها مورد تشویق و قدردانی جمع حاضر در سالن قرار گرفت. 
مراسم با دعای خیر مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایران ترانسفو برای حاضرین و آرزوی داشتن سالی پر بار برای همگان به پایان رسید.