Iran Transfo
موفقیت در کسب گواهینامه جدید برای ایران ترانسفو

ترانسفورماتور‌های کم‌تلفات با سیم پیچ آلومینیومی ساخت گروه صنعتی ایران ترانسفو با انجام تست‌های اتصال کوتاه موفق به دریافت گواهینامه از دانشگاه تهران گردید.

این تست‌ها مطابق با استاندارد‌های شرکت توانیر بوده که ایران ترانسفو برای محصول جدید خود گواهینامه مورد اشاره را دریافت کرده است. این تست برای اولین بار در کشور به صورت موفقیت آمیز برای این محصول به نتیجه رسیده است.

ترانسفورماتور‌های کم تلفات با سیم پیچ آلومینیومی سال گذشته توسط مهندسان گروه صنعتی ایران ترانسفو به بهره‌برداری رسید که مطابق با نیاز‌های کشور طراحی و تولید شد.

این ترانسفورماتورها به دلیل استفاده از آلومینیوم در سیم پیچ آن باعث کاهش ۵۰ درصدی وزن سیم پیچ می‌شود، همچنین به دلیل مقاومت شیمیایی بالای آلومینیوم در مقابل روغن ترانسفورماتور عمر عایق‌ها و در نتیجه عمر محصول افزایش پیدا می‌کند.

از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌توان به کاهش قیمت تمام شده و کاهش چشمگیر تلفات در شبکه‌های توزیع اشاره نمود. هردوی این ویژگی‌ها مطالبه و نیاز صنعت برق کشور می‌باشد که ایران ترانسفو با ورود به این مبحث و تولید این محصول و محصولات مشابه در حمایت از انرژی پیش‌قدم شده است.

از سال گذشته تاکنون تعداد زیادی از ترانسفورماتورهای کم تلفات با سیم پیچ آلومینیومی ساخت گروه صنعتی ایران ترانسفو، در شبکه‌های توزیع کشورهای ترکمنستان و آذربایجان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.