Iran Transfo
بازديد معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو جناب آقای دکتر بختیار و هيات همراه از شركت ايران ترانسفو

 

روز چهارشنبه 17 مرداد ماه جناب آقای دکتر بختیار معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی  وزارت نیرو و جناب آقای رضایی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی راهبردی و تلفیقی، از کارخانه ایران ترانسفو بازدید و با مدیر عامل محترم دیدارو گفت و گو نمودند. در این دیدار دکتر فتحی پور به تشریح وضعیت مطالبات شرکت از توانیر پرداختند که در نتیجه ی این مذاکرات مقرر گردید این مطالبات  بخشی از طریق تهاتر بدهی های ایران ترانسفو به بانکها و بخشی دیگر به صورت اوراق خزانه تسویه گردد . توافقات مهم ذکر شده از دستاوردهای مذاکرات مدیر عامل محترم دکتر فتحی پور و دکتر بختیار معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی  وزارت نیرو بود که ان شاء الله موجب خیر و برکت برای گروه صنعتی ایران ترانسفو خواهد بود.