0 ایران ترانسفو ایران ترانسفو

مناقصه شماره 1-037-1401 در خصوص گازهاي صنعتي

جزییات بیشتر

مناقصه خريد، نصب، راه اندازي،آموزش و پشتيباني دستگاه سيستم مديريت يكپارچه تهديدات (UTM) بومي / شرکت ترانس قدرت زنجان

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-034-1401 در خصوص خرید اقلام ویدئو کنفرانس

جزییات بیشتر

مناقصه عمومی 1-۰32/ ۱۴۰۱ در خصوص خرید7 عدد دستگاه کپی توشیبا

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-033-1401 در خصوص خرید 1500 عدد تی شرت نخی آستین کوتاه

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-035-1401 در خصوص خرید لايي لاستيكي

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-036-1401 در خصوص خرید چهار تراش تبریزی

جزییات بیشتر

مناقصه عمومی ۲-۰۳۰/ ۱۴۰۱ در خصوص خرید مقدار حدودی ۲.۵ تن تیر آهن

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-029-1401 در خصوص 66 عدد کیس 19 دستگاه مانیتور 16 عدد ست موس و کیبورد

جزییات بیشتر

مناقصه شير فلكه چدني (بدون نشانگر) / شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

جزییات بیشتر