ایران ترانسفو در آیینه ی رسانه ها

ایران ترانسفو در آیینه ی رسانه ها
1395/12/02

 

دکتر فتحی پور برندی در مدیریت کشور

*ماهنامه اقتصاد و بیمه*

 


 
 دکتر فتحی پور دریافت لوح تقدیر هشتمین مسابقه ملی

* ماهنامه مهدیار*

 


مدیر عامل ایران ترانسفو:
تحریم ها به افزایش تولید و اشتغال در سایه اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد


 


مدیرعامل ایران ترانسفو خبر داد:
زیمنس کارخانه تولید تجهیزات صنعت برق در ایران تاسیس می کند

 

 

مدیرعامل ایران ترانسفو خبر داد:

ایران ترانسفو با رفع موانع در بین برترین های صنعت برق جهان خواهد ایستاد

 


مدیرعامل ایران ترانسفو خبر داد:

ایران ترانسفو با شرکت زیمنس کارخانه مشترک تولید ترانس