دریافت سه نشان افتخار توسط مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر فتحی پور در مراسم استقامت ملی

دریافت سه نشان افتخار توسط مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر فتحی پور در مراسم استقامت ملی
1395/12/03

 

 

دریافت سه نشان افتخار توسط مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر فتحی پور در مراسم استقامت ملی

 

- برگزیده دریافت نشان زرین استقامت ملی در تولید صنایع برق و الکترونیک در شرایط کنونی تحریم

- برگزیده دریافت نشان ملی معتبرترین و برترین تولید کننده ترانسهای برقی در ایران

  برگزیده  دریافت استاندارد و جایزه بین المللی-(DQT-Electric  Industry Awards)کیفیت، دوام، تکنولوژی برتر در تولید قطعات و تجهیزات صنایع برق و الکترونیک از سوی کشور آلمان

 

مراسم استقامت ملی صبح روز سه شنبه سوم اسفند ماه در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور جناب آقای دکتر شریعتمداری برگزار گردید و در این مراسم جناب آقای دکتر فتحی پور عضو هیئت مدیره و مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو نشان های زیر را برای گروه صنعتی ایران ترانسفو دریافت نمودند.

 

- برگزیده دریافت نشان زرین استقامت ملی در تولید صنایع برق و الکترونیک در شرایط کنونی تحریم

- برگزیده دریافت نشان ملی معتبرترین و برترین تولید کننده ترانسهای برقی در ایران

 - برگزیده  دریافت استاندارد و جایزه بین المللی-(DQT-Electric  Industry Awards )کیفیت، دوام، تکنولوژی برتر در تولید قطعات و تجهیزات صنایع برق و الکترونیک از سوی کشور آلمان

 

 

جناب آقای دکتر شریعتمداری معاون محترم رئیس جمهور در سخنرانی خود با عنوان همکاری بین المللی با استفاده از مکانیزم ملی گفتند : این نشانها به سازمانهای موفق تولیدی اعطا میشود که علیرغم  اعمال تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران، استقامت نمودند و یک تصویر روشن و واقعی و حقیقی از اقتصاد مقاومتی را به ظهور رساندند.