بازدید دکتر ظریف از غرفه ایران ترانسفو

بازدید دکتر ظریف از غرفه ایران ترانسفو
1395/12/06

 

جناب آقای دکتر جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه مورخ 95/12/06 از غرفه شرکت ایران ترانسفو درنمایشگاه محیط زیست بازدید کردند.