نشست خبری جناب آقای دکتر فتحی پور

نشست خبری جناب آقای دکتر فتحی پور
1395/12/11


 

نشست خبری جناب آقای دکترارسلان فتحی پور،مدیریت محترم عامل ایران ترانسفو بااصحاب رسانه پیرامون موفقیتهای اخیر و برنامه های آینده

 

اخبارتکمیلی بزودی ازهمین وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد