مصاحبه جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور،مدیریت محترم عامل شرکت ایران ترانسفو با اخبار شبکه یک پیرامون موفقیتهای ترانسفو

 مصاحبه جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور،مدیریت محترم عامل شرکت ایران ترانسفو با اخبار شبکه یک پیرامون موفقیتهای ترانسفو
1395/12/14

 

جهت مشاهده مصاحبه جناب آقای دکتر فتحی پور با شبکه یک سیما بر روی لینک زیر کلیک نمایید

 

فایل تصویری