پیام نوروزی مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر فتحی پور

پیام نوروزی مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر فتحی پور
1395/12/30

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم
يا مقلب القلوب والابصار
يا مدبر الليل والنهار
يا محول الحول والاحوال
حول حالنا الي احسن الحال

 

مديران توانمند، كارشناسان خبره و كارگران تلاشگر گروه صنعتي ايران ترانسفو نوروز باستاني و بهار طبيعت، نشانه اي از قدرت الهي و رويش دوباره زندگي است. اين تحول و دگرگوني در زندگي يكي از بارقه هاي اميد در حوزه فردي و اجتماعي است كه تامل و توجه به آن نويدبخش تغيير و پيشرفت روزافزون است.
درشرايط كنوني كه بخشهاي مختلف اقتصادي كشور با تنگناهاي مالي  و ركود تحميلي مبارزه مي كنند، بهار طبيعت اين نكته را متذكر مي شود كه در صورت پويايي و حركت هدفمند، بعد از هر دوره خزان و سختي، بهاري دلنشين پيش روي خواهد بود.
سال گذشته در سايه برخي اقدامات كلان در كشور شاهد دستاوردهاي مهمي به خصوص در روابط بين الملل بوده ايم و اميد است سال جديد در پرتو همدلي و همكاري و توجه جدي به اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليدات ملي، سال بهره برداري از تلاشهاي انجام شده در سالهاي اخير باشد تا ثمربخشي اين اقدامات در بخشهاي واقعي كشور، افزايش سطح توليد ملي، بهبود وضعيت اشتغال و معيشت مردم به عينه ديده شود كه در غير اينصورت تمامي تلاشهاي انجام شده عبث خواهد بود زيرا جايگاه ملت در جمهوري اسلامي ايران جايگاه ولي نعمت است و هر تلاشي بايد در مسير بهبود وضعيت رفاهي مردم عزيز كشورمان باشد.
مسلما سال ١٣٩٦ سال بسيار حياتي براي مجموعه بزرگ صنعتي ايران ترانسفو خواهد بود. سالي كه مي توان با همدلي و همراهي و اجراي برنامه هاي مدون فني و مديريتي، گامهايي عملياتي براي كاهش قيمت تمام شده و توسعه بازارهاي داخلي و خارجي برداشت و به جهشي بي سابقه دست يافت و اين مجموعه توليدي ارزشمند را به جايگاه واقعي خود بازگرداند كه درغيراينصورت نتيجه اي جز خسران جمعي نصيب نخواهد شد.
همكاران گرانقدر، نوروز طليعه دگرگوني شگرف در طبيعت است و اين ميراث ارزشمند نياكان ما تلنگري براي تحول در انديشه ها و تفكراتي است كه افق ديد ما در ايران ترانسفو را به سوي اعتلا و پيشرفت روزافزون هدايت نمايد و وظيفه ما است كه از اين نقطه عطف بيشترين بهره برداري را بنماييم.
مجددا حلول سال نو را به كليه همكاران گرانقدر در گروه توليدي ايران ترانسفو تبريك عرض نموده و از خداوند متعال سالي سرشار از سلامتي، بركت و توفيقات بيشتر مسئلت مي نمايم.


ارسلان فتحي پور
مديرعامل ايران ترانسفو
نوروز ١٣٩٦