گزارش مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایران ترانسفو

گزارش مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایران ترانسفو
1396/01/07

 


مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایران ترانسفو در مورخ 1395/12/28 با حضور اکثریت سهامداران محترم (80/05 درصد) و نمایندگان محترم سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانونی شرکت با دستور جلسه افزایش سرمایه 150 درصدی در دفتر مرکزی شرکت ایران ترانسفو تشکیل گردید.
پس از ارائه طرح توجیهی افزایش سرمایه و پیام هیئت مدیره محترم توسط جناب آقای دکتر فتحی پور عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت ایران ترانسفو و ارائه گزارش حسابرسی توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت، افزایش سرمایه 150 درصدی شرکت در مجمع مذکور با اکثریت به اتفاق سهامداران تصویب گردید.
نکته مهم:
سهامداران محترم می توانند برای آگاهی از مراحل اجرایی افزایش سرمایه، اخبار و اطلاعات منتشر شده در این سایت و سامانه کدال سازمان بورس را دنبال کنند.
با سپاس
 معاونت امورسرمایه گذاری و امور شرکتها و مالی.
تلفن های امورسهام:

024-33790812
021-88607589