بازدید از حسینیه اعظم زنجان و داراشفاء حسینیه اعظم زنجان

بازدید از حسینیه اعظم زنجان و داراشفاء حسینیه اعظم زنجان
1396/01/10

 

گزارش تصویری از بازدید از حسینیه اعظم زنجان

 

 

گزارش تصویری از بازدید از داراشفاء حسینیه اعظم زنجان

 

 

نماز جماعت ظهر وعصر در حسینیه اعظم زنجان