بازدید از سالنهای تولید به مناسبت روز کارگر

بازدید از سالنهای تولید به مناسبت روز کارگر
1396/02/10

 

به مناسبت فرا رسیدن روز کار وکارگر مدیریت محترم عامل  دکتر فتحی پور به همراه جمعی از مدیران و روسا،از سالنهای مخزنسازی قدرت، تولیدات جنبی و مونتاژ قدرت بازدید نمودند. در این بازدید مدیریت محترم عامل از نزدیک با کارگران در حین کار دیدار و روز کارگر را به ایشان تبریک گفتند.