تقدیر از برندگان مسابقه طرح تحول 180 روزه

تقدیر از  برندگان مسابقه طرح تحول 180 روزه
1396/02/13

 

در حاشیه برگزاری مراسم تقدیر از کارگران نمونه، از برندگان مسابقه طرح تحول 180 روزه نیز با اهدای لوح تقدیر و هدیه تقدیر گردید.

 برندگان مسابقه:  آقایان قدرعلی راییجی ، جواد غفاری مقدم و سرکارخانم زهرا پریفرد