پخش مصاحبه جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور، مدیریت محترم ایران ترانسفو پیرامون موفقیت های جدید ایران ترانسفو از بخش های مختلف خبری صدا و سیما

پخش مصاحبه جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور، مدیریت محترم ایران ترانسفو پیرامون موفقیت های جدید ایران ترانسفو از بخش های مختلف خبری صدا و سیما
1396/02/18

پخش مصاحبه جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور، مدیریت محترم ایران ترانسفو پیرامون موفقیت های جدید ایران ترانسفو از بخش های مختلف خبری صدا و سیما

 

جهت مشاهده بر روی لینک های زیر کلیک نمایید

 

 

شبکه 2

 شبکه خبر

شبکه 4 تهران

شبکه پنج تهران