برگزاری جشن نیمه شعبان با حضور مدیریت محترم عامل

برگزاری جشن نیمه شعبان با حضور مدیریت محترم عامل
1396/02/20

 

گزارش تصویری از برگزاری جشن نیمه شعبان