شب قدر، فصل نزول انوار رحماني بر بوستان جانهاي روحاني است تقدیری سراسر خیر ، برکت ، خرسندی ، سلامت ، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت توشه شب قدرتان باد . . .

شب قدر، فصل نزول انوار رحماني بر بوستان جانهاي روحاني است تقدیری سراسر خیر ، برکت ، خرسندی ، سلامت ، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت توشه شب قدرتان باد . . .
1396/03/23

شبی که در آن خطاب می‌آید: کجایند جوانمردان شب‌خیز که در آرزوی دیدار،
بی‌خواب و بی‌آرام بوده‌اند و در راه عشق شربت بلا نوشیده‌اند،
 تا خستگی ایشان را مرهم گذاریم و اندر این شب قدر
ایشان را با قدر و منزلت گردانیم؛
که امشب، شب نوازش بندگان است و وقت توبه گنهکاران.
تقدیری سراسر خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی،
سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.