دیدار مدیر کل محترم مخابرات با مدیریت محترم عامل

دیدار مدیر کل محترم مخابرات با مدیریت محترم عامل
1396/03/24

 

صبح روز چهارشنبه مورخ 24 خرداد ماه ، مدیر کل محترم مخابرات استان جناب آقای جدیدی با مدیریت محترم عامل دیدار نمودند  در این دیدار جناب آقای جدیدی ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای جناب آقای دکتر فتحی پور، در جهت حل هر گونه مشکل مخابراتی شرکت ایران ترانسفو اعلام  آمادگی نمودند. در این دیدار دوستانه و صمیمانه مقرر گردید در فرصت مناسب جناب آقای دکتر فتحی پور نیز از نزدیک از توانمندیهای مخابراتی استان بازدید نمایند.