دیدار با سرپرست محترم بانک رفاه استان زنجان

دیدار با سرپرست محترم بانک رفاه استان زنجان
1396/03/31

 

صبح روز چهارشنبه مدیریت محترم عامل دیداری را با سرپرستی محترم بانک رفاه زنجان جناب آقای میهمی و مدیران ارشد بانک رفاه شعبه ترانسفو داشتند. در این جلسه جناب آقای میهمی  ضمن  اظهار خرسندی از اقدامات قابل توجه  دکتر فتحی پور در جهت  حفظ پویایی شرکت ایران ترانسفو، سابقه همکاری و تعاملات با این شرکت را به عنوان یکی از افتخارات و امتیازات این بانک  برشمردند  و در جهت توسعه این تعاملات اظهار امیدواری نمودند. همچنین  در این  نشست امکانات و توانایی های بانک رفاه و  موارد همکاری این بانک  با شرکت ایران ترانسفو در خصوص گشایش  LC، صدور ضمانتنامه، تسهیلات  وخدمات صرافی و...مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

مدیریت محترم عامل نیز با اشاره برسابقه ی دیرینه همکاری این بانک با شرکت و وجود شعبه شرکتی این بانک در ایران ترانسفو، از خدمات ارزنده ایشان تقدیر نمود و گفتند شرکت ایران ترانسفو کما کان از خدمات ارزنده ی این بانک که هدف آن رفاه کارگران زحمتکش و تامین خدمات بانکی آنهاست ، بیش از پیش بهره مند خواهد گردید.