گزارش معاونت محترم مالی جناب آقای دکتر جعفری از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ایران ترانسو

گزارش معاونت محترم مالی جناب آقای دکتر جعفری از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ایران ترانسو
1396/04/12

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ترانسفو منتهی به عملکرد سال 1395 در تاریخ 1396/04/11 با حضور 86/27 درصد سهامداران محترم واقع در تهران خیابان ستارخان-بعد از پل ستارخان-ضلع غربی نیروگاه آلستوم-خیابان نیرو-باشگاه توانیر (طرشت)تشکیل گردید،
پس از تعیین اعضای هیئت رئیسه محترم توسط جناب آقای دکتر نعیمی نماینده محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی دستورات جلسه به شرح ذیل مطرح و مصوب گردید.
1-ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط جناب آقای دکتر فتحی پور عضو هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت ایران ترانسفو
2-ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و پاسخ به سوالات سهامداران محترم در خصوص بندهای حسابرسی توسط معاونت محترم مالی جناب آقای دکتر جعفری.
3-تصویب صورت های مالی شرکت
4-تقسیم سود هر سهم به مبلغ 620 ریال
5-تعیین اعضای هیئت مدیره به شرح زیر
-شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-شرکت صنعت و تجارت آداک
-شرکت امین توان آفرین ساز
-شرکت گسترش آتیه آرمان
6-انتخاب موسسه حسابرسب وانیا نیک تدبیر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت سال مالی 1396
7-سایر موارد مطروحه در اختیار مجمع