مصاحبه صدا و سیما با مدیریت محترم عامل و مدیران شرکت ایران ترانسفو

مصاحبه صدا و سیما با مدیریت محترم عامل و مدیران شرکت ایران ترانسفو
1396/05/01

 

مصاحبه صدا و سیما با مدیریت محترم عامل و مدیران شرکت ایران ترانسفو

 

مسئولین شبکه خبر واحد صدای و سیمای مرکز زنجان روز چهارشنبه 28 تیر ماه  با مدیریت محترم عامل و برخی از مدیران شرکت در مورد دستاوردهای اخیر گروه صنعتی ایران ترانسفو مصاحبه نمودند. متن این مصاحبه روز یکشنبه اول مرداد ماه از شبکه سراسری سیما پخش خواهد گردید.