دیدار رئيس كل اتاق صنايع و معادن عراق با دکتر ارسلان فتحی پور مدیریت محترم عامل

دیدار رئيس كل اتاق صنايع و معادن عراق با دکتر ارسلان فتحی پور مدیریت محترم عامل
1396/05/01

 

دیدار رئيس كل اتاق صنايع و معادن عراق با دکتر ارسلان فتحی پور مدیریت محترم عامل

 

رئيس كل اتاق صنايع و معادن عراق جناب آقای علی صبیح الساعدی با هماهنگی سازمان صنایع و معادن دیداری با مدیریت محترم عامل داشتند . در این دیدار زمینه های توسعه همکاری مشترک جهت فروش محصولات ایران ترانسفو در عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تفاهم نامه ای جهت توسعه ی این روابط به امضا رسید.