بازدید از مرکز رادیو تراپی و تصویر برداری انجمن خیریه مهرانه و انجمن حمايت از بيماران ام اس زنجان

بازدید از مرکز رادیو تراپی و تصویر برداری انجمن خیریه مهرانه و انجمن حمايت از بيماران ام اس زنجان
1396/05/01

 

عصر روز چهارشنبه 28 تیر ماه مدیریت محترم عامل به همراه هیئتی از ساختمان انحمن خیریه حمایت از بیماران ام اس و مرکز فوق پیشرفته رادیو تراپی و تصویر برداری انجمن خیریه مهرانه بازدید نموده و با مدیر عامل و مسئولین این انجمن  دیدار و گفت و گو نمودند.
گفتنی است این مرکز یکی از مدرن ترین و  پیشرفته ترین مراکز درمانی سرطان  می باشد که به همت مردم خیر و نوع دوست زنجان بنا گردیده است.

 

گزارش تصويري بازديد از انجمن ام اس

 

 

گزارش تصويري بازديد از انجمن مهرانه