امضای تفاهنامه با یک بنگاه اقتصادی بزرگ کشور عمانی توسط مدیریت محترم ایران ترانسفو

امضای تفاهنامه با یک بنگاه اقتصادی بزرگ کشور عمانی توسط مدیریت محترم ایران ترانسفو
1396/05/06

 

امضای تفاهنامه با یک بنگاه اقتصادی بزرگ کشور عمانی درخصوص صادرات مواداولیه،قطعات یدکی،ترانس های خشک،توزیع،قدرت وفوق قدرت وویژه به حوزه خلیج فارس توسط مدیریت محترم ایران ترانسفو