ديدار رئيس هيات مديره و مديرعامل محترم بانك ملت با مديريت عامل شركت ايران ترانسفو جناب آقاي دكتر فتحي پور

ديدار رئيس هيات مديره و مديرعامل محترم بانك ملت با مديريت عامل شركت ايران ترانسفو جناب آقاي دكتر فتحي پور
1396/05/18

 

این جلسه صبح روز چهارشنبه مورخ 18 مرداد ماه با حضور رئیس محترم هیات مدیره بانک ملت جناب آقای دکتر بیگدلی، مدیر عامل محترم بانک ملت جناب آقای دکتر اخلاقی ، مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای دکتر فتحی پور و برخی مدیران و مسئولین این بانک برگزار گردید.  

در این جلسه جناب اقای دکتر بیگدلی با ایراد بیاناتی آمادگی این بانک را جهت ارائه خدمات و تسهیلات ارزان به شرکت ایران ترانسفواعلام نمودند. جناب آقای دکتر فتحی پور نیز ضمن اشاره به مشکلات صنعت و تاثیر بالای هزینه های مالی در بهای تمام شده ترانسفورماتور و بازار های بالقوه صادراتی شرکت ایران ترانسفو، به منظور کاهش هزینه مالی از مدیران بانک ملت درخواست نمودند تا شرایطی فراهم نمایند که اوراق مشارکت شرکت ایران ترانسفو بصورت تضمین و وثیقه برای گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی و ضمانتنامه های شرکت در مناقصات، حسن انجام کار و ...نزد بانک ملت قرار گیرد و علاوه بر آن شرکت ایران ترانسفو از ظرفیت اوراق برای اخذ تسهیلات با نرخ مصوب بانک مرکزی از طریق بانک ملت استفاده نماید. طی مذاکراتی که در این جلسه صورت گرفت مقرر گردید ظرف 10 روز کاری مدیر منطقه زنجان پیشنهاد بانک ملت برای ارائه خدمات بانکی به شرکت ایران ترانسفو را ارائه نماید.