اخبار انتصابات

اخبار انتصابات
1396/05/30

 

مدیریت محترم عامل جناب آقای دكتر ارسلان فتحی پور،  طی صدور احکامی نفرات ذیل را به عناوین قید شده منصوب نمودند:

 

  • جناب آقای مهندس محمد کولایی ، به عنوان سرپرست کارخانه ایران ترانسفو
  • جناب آقای مهندس مجتبی شهبازی ، به عنوان مدیرعامل  شرکت توسعه پست های گروه ایران ترانسفو
  • جناب آقای مهندس حمید کاظمی ، به عنوان مدیر عامل شرکت عایق های الکتریکی پارس
  • جناب آقای مهندس سعید تقی لو،  به عنوان مشاور عالی  مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت بازرگانی
  • جناب آقای مهندس مهدوی، به عنوان  مشاور فنی مدیر عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو مستقر در تهران
  • جناب آقای مهندس عزیز اله علیمحمد ، به عنوان  مشاور عالی مدیر عامل و مدیر پروژه همکاریهای زیمنس در راه اندازی JV
  • جناب آقای مهندس داود جعفری به عنوان مدیر عامل شرکت ایران ترانسفو ری
  • جناب آقای مهندس محمد رضا قادری به عنوان مدیر عامل موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
  • و جناب آقاي سعيد عبدي با حفظ سمت بعنوان سرپرست حسابرسي داخلي شركت توزيع زنگان

 

از خداوند متعال  برای همه  ایشان  موفقیت و بهروزی در امور محوله خواهانیم.