برگزاری جلسه تودیع و معارفه

برگزاری جلسه تودیع و معارفه
1396/06/08

 

در این مراسم که صبح روز چهارشنبه 8 شهریور ماه در محل شرکت ترانسفورماتور توزیع  برگزار گردید، از زحمات جناب آقای مهندس رضا جمشیدی در طول فعالیتشان در این شرکت  تقدیر به عمل آمد و جناب آقای مهندس فکور به عنوان مدیر عامل جدید شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان معرفی گردید.

 در ابتدای این مراسم جناب آقای دکتر فتحی پور مدیریت محترم عامل به سخنرانی پرداخته و گفتند: شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان به عنوان یکی از بهترین شرکتهای اقماری است که آبروی گروه ایران ترانسفو محسوب شده و موفقیتهای آن مایه مباهات مجموعه است. ایشان از جناب آقای مهندس جمشیدی به عنوان مدیری پاکدست، سخت کوش و صادق سخن گفته وعنوان نمودند: وضعیت حساس  ورقابتی کنونی بازار ایجاب میکند تا از افراد مجرب که به عنوان مغز شرکت محسوب میشوند در تصمیم گیریهای کلان استفاده بیشتری گردد و ما طبق برنامه مدونی که تا سال 1400 تعیین کرده ایم از رهنمود ها و همکاریهای مهندس جمشیدی در سطح بالاتر بهره مند خواهیم گردید.

جناب آقای مهندس جمشیدی نیز ضمن تبریک به مهندس فکور و آرزوی موفقیت برای ایشان، از چالشها و مسائلی که در طول مدیریت خود با آن روبرو بودند و از چگونگی فائق آمدن و حل این مسائل این شرکت و دستاوردها و موفقیتهای اخیر آن سخن گفته و از مجموعه تحت اختیار خود تقدیر شایانی نمودند.

جناب آقای فکور نیز ضمن تقدیر از مهندس جمشیدی و اشاره به فعالیتهای اثر بخش ایشان در مجموعه های تحت اختیار خود، از اعتماد مجموعه به ایشان سپاسگزاری نموده و ضمن اشاره به وضعیت رقابتی بازار، از لزوم  برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وتکیه بر خرد جمعی و هم افزایی جهت دستیابی به اهداف سخن گفتند.

گفتنی است  جناب آقای ایرج فکور قبلا مسئولیت معاونت تولید را در شرکت ایران ترانسفو ری بعهده داشتند طبق حکم صادره از سوی مدیر عامل ، جناب آقای مهندس جمشیدی نیز به سمت مشاور امور بین المللی و اجرایی مدیر عامل منصوب گردیدند.