چهارمین جلسه شورای قشر بسیج کارگری استان

چهارمین جلسه شورای قشر بسیج کارگری استان
1396/06/16

 

چهارمین جلسه شورای قشر بسیج کارگری استان  با حضور جناب آقای دکتر فتحی پور مدیریت محترم عامل،  جناب آقای فغفوری ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای یوسفی مدیر کل محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، جمعی از مدیران موفق شرکتهای خصوصی و ریاست و اعضای شورای بسیج کارگری استان در سالن کنفرانس شرکت ایران ترانسفو تشکیل گردید. در این جلسه، جناب آقای قاسملو رئیس محترم شورای قشر کارگری استان ضمن  ارائه گزارشی از فعالیتهای موفق بسیج کارگری در سالهای گذشته به برخی موارد و چالشهای جاری قشر بسیج کارگری اشاره و بر لزوم همفکری و تشریک مساعی جهت حل این مسائل تاکید نمودند. سپس هر یک از مدیران و روسای حاضر در جلسه به سخنرانی پرداخته و ضمن بررسی مسائل مبتلا به عرصه اشتغال و تولید، پیشنهادات و نقطه نظراتی را جهت  حل معضلات و موانع در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی، ارائه نمودند  که مقرر گردید موارد مطروحه توسط شورا  پیگیری وجهت انجام اقدامات عملی آن در آینده برنامه ریزی و پیگیری های لازم صورت پذیرد.