اخذ گواهينامه و تنديس چهره ماندگار

اخذ گواهينامه و تنديس چهره ماندگار
1396/07/01

 

جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور مدیریت محترم عامل گروه صنعتی ایران ترانسفو موفق به اخذ گواهینامه و تندیس(( چهره ماندگار صنعت و تجارت)) و همچنین عضویت افتخاری هیئت علمی مرکز آموزش و پژوهش مدیریت ایران  گردیدند. این موفقیت را به خانواده بزرگ ایران ترانسفو تبریک و تهنیت عرض می نماییم.