خلاصه جلسه معارفه شرکت ترانسفورماتورتوزیع زنگان(سهامی عام)

خلاصه جلسه معارفه شرکت ترانسفورماتورتوزیع زنگان(سهامی عام)
1396/07/04

 

موضوع معارفه: ارائه گزارش آخرین وضعیت شرکت از جهت عملکرد تولید، فروش و مالی جهت عرضه 10 درصد سهام شرکت در بورس و اوراق بهادار تهران

تعداد حاضرین: حدودا 300 نفر

تاریخ جلسه: 03/07/1396

 

چکیده جلسه معارفه:

در ابتدا جناب آقای دکتر فتحی پور عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت ایران ترانسفو(سهامی عام) و رئیس هیئت مدیره شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان(سهامی عام) توضیحاتی در خصوص وضعیت فعلی شرکت و استراژی های آینده گروه و شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان بیان نمودند و برآیند سخنان ایشان حاکی از وضعیت رو به رشد شرکت مذکور و گروه ایران ترانسفور در ماه ها و سنوات آتی بود.

سپس جناب آقای مهندس فکور مدیرعامل محترم شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان(سهامی عام) گزارشی جامعی در زمینه موارد فنی و برنامه های آتی شرکت ارائه نمودند و در نهایت جناب آقای دکتر جعفری معاونت محترم امور سرمایه گذاری و امور شرکت ها و مالی وضعیت عملکرد فعلی شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان و دور نمای آتی آن را شرح نمودند که در نتیجه گزارشات ارائه شده مورد توجه و مقبول سرمایه گذاران محترم واقع شد.

با توجه به گزارشات جامع ارائه شده و عدم وجود ابهامات، جلسه پرسش و پاسخ با حضور نماینده محترم شرکت بورس در حد معمول و منطقی برگزار شد و به سوالات سرمایه گذاران محترم پاسخ داده شد.