تسلیت ایام تاسوعا و عاشورا حسینی

تسلیت ایام تاسوعا و عاشورا حسینی
1396/07/08

منزلگه عشاق دل آگاه حسین است

بیراهه نرو ساده ترین راه حسین است

از مردم گمراه جهان راه مجویید

نزدیکترین راه به الله حسین است

عاشورا و تاسوعای حسینی تسلیت باد