تسلیت شهادت امام سجاد(ع)

تسلیت شهادت امام سجاد(ع)
1396/07/11

 

هرگز نگذاشت تا ابد شب باشد
او ماند که در کنار زینب باشد
سجّاد که سجّاده به او دل می بست
تدبیر خدا بود که در تب باشد
 شهادت وارث نهضت عاشورا تسلیت باد