بازديد معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور و هیات همراه ایشان از شركت ايران ترانسفو

بازديد معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور و هیات همراه ایشان از شركت ايران ترانسفو
1396/08/10

 

پیرو سفر جناب آقای دکتر تجریشی معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور و هیات همراه ایشان به استان زنجان، بازدید از شرکت ایران ترانسفو بعنوان یکی از صنایع بزرگ حامی محیط زیست در برنامه یک روزه ایشان گنجانده شده بود.
در این سفر که جناب آقای دکتر جلالوندی مدیرکل محترم دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان و جناب آقای دکتر موسوی مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان ، جمعی از کارشناسان سازمان و اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان همراهی میکردند، از کارخانه قدرت بازدید بعمل آوردند.
در حاشیه این بازدید جناب دکتر تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاطت محیط زیست کشور گفت: در مورد توانمندی های شرکت ایران ترانسفو  بسیار شنیده بودم و بازدید از این گروه صنعتی یکی از آرزوهای من بود که به لطف خداوند امروز محقق گردید.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: گروه صنعتی ایران ترانسفو را یکی از صنایع استراتژیک کشور خواندند که توانسته مشکلات بسیار بزرگی را از دوش کشور بردارد و اگر این شرکت نبود ممکن بود مشکلات بزرگی در این حوزه گریبانگیر کشور شود.