شرکت در دومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع استان زنجان

شرکت در دومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع استان زنجان
1396/08/12

 

دومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع  استان زنجان از تاریخ ۹ الی ۱۲ آبانماه در محل نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان تشکیل گردید .گروه صنعتی ایران ترانسفو در این نمایشگاه حضور فعال داشته و دستاوردها ی خود را در راستای اقتصاد مقاومتی به نمایش گذاشت.