انتشار اولین نشریه تخصصی توسط واحد روابط عمومی

انتشار اولین نشریه تخصصی توسط واحد روابط عمومی
1396/08/14

 

اولین نشریه تخصصی شرکت توسط روابط عمومی طراحی و منتشر شد. جهت دانلود این نشریه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

دانلود نشریه تخصصی