زمان پخش مصاحبه جناب آقای دکترارسلان فتحی پور،مدیریت محترم عامل ایران ترانسفوباصداوسیما

زمان پخش مصاحبه جناب آقای دکترارسلان فتحی پور،مدیریت محترم عامل ایران ترانسفوباصداوسیما
1396/08/14

 

پخش مستقیم مراسم رونمایی از تولیدات ایران ترانسفو بصورت زنده ساعت ۱۳ از شبکه ایران کالا و شبکه بازار

 

این مراسم طبق برنامه زیر از شبکه های مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد.

شبکه اول
ساعت ۱۴
ساعت ۱۹
ساعت ۲۱

شبکه ۲
ساعت ۲۲ . ۳۰

شبکه ۳
ساعت ۲۲

شبکه ۴
ساعت ۲۰