دیدارمدیر عامل با مدیریت بانک ملی

دیدارمدیر عامل با مدیریت بانک ملی
1396/08/17

صبح روز چهارشنبه 17 آبان ماه مدیریت جدید بانک ملی جناب آقای طاهری دیداری با دکتر فتحی پور ، مدیر عامل محترم داشتند . در این دیدار و گفت وگو مدیر عامل محترم  انتصاب شایسته جناب آقای طاهری را به سمت مدیریت بانک ملی تبریک عرض نموده  و برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.
جناب آقای طاهری نیز ضمن اشاره به  سوابق درخشان مدیر عامل محترم و آشنایی قبلی با فعالیتهای مثبت ایشان ، حضور  دکتر فتحی پور در مجموعه ایران ترانسفو را مایه مباهات دانسته و در جهت انجام کلیه امور مربوط  به گروه ایران ترانسفو اعلام آمادگی نمودند.  دکتر فتحی پور نیز ضمن تقدیر از مساعدت های همکاران محترم بانک ملی در جهت تحقق اهداف گروه ایران ترانسفو tدر جهت توسعه همکاریها و تعاملات مثبت دوسویه اظهار امیدواری نمودند.