نشست خبری دکترارسلان فتحی پور با اصحاب رسانه درهتل بین المللی اسپیناس پلاس

نشست خبری دکترارسلان فتحی پور با اصحاب رسانه درهتل بین المللی اسپیناس پلاس
1396/08/20

 

گزارش این نشست خبری ازشبکه های مختلف صداوسیما پخش ودر خبرگزاری هاوروزنامه های سراسری کشورمنتشرخواهدشد