Iran Transfo
آگهي مناقصه عمومي 1-98/182 در خصوص خرید انواع ورق فولادی و استیل

جهت دانلود مدارك بر روي لينك زير كليك نماييد

 

مدارك مناقصه 

آگهی در روز پنجشنبه مورخ 98/11/24 در روزنامه اطلاعات چاپ شده است.