ترانسفورماتورهاي نيروگاهي

ترانسفورماتورهاي نيروگاهي

ترانسفورماتور بزرگ نيروگاهی معمولا بطور مستقيم از طريق شينه ها به ترمينال هاي خروجي ژنراتور متصل مي گردد. قابليت اطمينان بالا و سرویس دهی پایدار و ملاحظات خاص در طراحي به ویژه سیستم خنک کنندگی، از مهمترین مسائل اين گروه از ترانسفورماتورها مي باشد. ميزان ولتاژ سمت ثانويه و جريان سمت اوليه اين نوع ترانسفورماتورها از مقدار بالایی برخوردار است. ايران ترانسفو يكي از پيشگامان جهاني توليد ترانسفورماتور ژنراتور براي انواع نيروگاه هاي آبي، حرارتي، توربين گازي و هسته اي مي باشد.

 

190MVA, 410/15.75kV                         160MVA, 138/15kV                    200MVA, 245/15.75kV

ترانسفورماتور نیروگاهی با سیستم        ترانسفورماتور نیروگاهی با جعبه کابل         ترانسفورماتور نیروگاهی