طراحي و توليد انواع پست هاي پيش ساخته توزيع

طراحي و توليد انواع پست هاي پيش ساخته توزيع
شركت توسعه پست هاي ايران ترانسفو با بهره گيري از متخصصين ماهر و دانش فني جديد، قادر به طراحی و تولید پست هاي پيش ساخته توزیع متناسب با نیازهای  مشتری می باشد. محصولات اصلی شرکت عبارت اند از :
پست های پکیج پستهاي توزيع سيار پست های کامپکت